Blog

Zwalczanie chwastów w rolnictwie

Posted by Redakcja

Herbicydy odgrywają istotną rolę w skutecznym zwalczaniu chwastów w rolnictwie i nie tylko. Środki chwastobójcze skutecznie zabijają chwasty i są opłacalnym rozwiązaniem w porównaniu do pielenia mechanicznego czy ręcznego, dodatkowo znajdziemy wiele rodzajów herbicydów o różnorodnym sposobie działania. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, światło słoneczne oraz składniki odżywcze pobierane z gleby, mogą również spowodować znaczne zmniejszenie zbiorów, należy je zatem efektywnie usuwać.

Jak dobierać działanie herbicydów

Translokowane lub systemowe herbicydy przemieszczają się w roślinie, przykładowo z liści na łodygę i do korzeni, skutecznie zabijając niepożądane na polu chwasty. Kontaktowe herbicydy mają ograniczony ruch w obrębie rośliny, więc pełne pokrycie chwastów ma kluczowe znaczenie dla ich działania. Selektywne herbicydy zabijają docelowe chwasty, natomiast nieselektywne herbicydy, zwane również powalającymi, stosowane w odpowiednich dawkach uszkadzają większość roślin, z jakimi będą miały kontakt.

Resztkowe herbicydy pozostają aktywne w glebie przez dłuższy czas i mogą działać na kolejne kiełkowania chwastów. Daje to zatem większe szanse plonom na skuteczne konkurowanie lub nawet zagłuszanie wzrostu roślin niepożądanych. Inne rodzaje herbicydów mają niewielką lub żadną aktywność w glebie i są one albo rozkładane, albo wiązane z cząstkami gleby, przez co stają się mniej dostępne dla rosnących roślin. Mogą również mieć niewielką lub żadną zdolność wchłaniania przez korzenie chwastów. Herbicydy mogą być stosowane przedwschodowo, czyli przed pojawieniem się chwastów, lub powschodowo zazwyczaj na liście chwastów, które już wzeszły.

Herbicydy powschodowe zapewniają wysoki poziom zwalczania chwastów docelowych z dodatkową korzyścią w postaci lepszych plonów zebranych z upraw czy pastwiska. Herbicydy do zwalczania chwastów na polach zbóż ozimych możemy znaleźć na stronie https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-na-wiosne-zboza-ozime/. Skuteczne zwalczanie chwastów jest kluczowe dla osiągnięcia wysokiej jakości zbiorów, opłacalności rolnictwa i korzystnych dla konsumenta cen produktów spożywczych w sklepach.

Related Post